Zprávy z průmyslu

Sluneční skleník.

2020-09-16

Struktura solárního skleníku se skládá hlavně ze tří částí: stěny, zadní střechy a přední střechy.


1. Stěna je rozdělena na zadní stěnu a dva štíty. Zadní stěna odkazuje na zeď rovnoběžnou s hřebenem solárního skleníku a umístěnou na severní straně zeleninového skleníku. Štít odkazuje na stěny na obou stranách kolmé k hřebenu solárního skleníku. Stěna má tři hlavní funkce: jednou je ochrana tepla, druhou akumulací tepla a třetí je podpora zadní střechy a přední střechy.


2. Zadní střecha se vztahuje hlavně na sklon mezi zadní stěnou a hřebenem střechy, známý také jako zadní sklon. Je vyroben z materiálů s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Hlavní funkcí zadní střechy je ochrana tepla.


3. Přední střecha se týká hlavně střechy pro denní osvětlení od hřebene po skleník, známé také jako střecha pro denní osvětlení. Skládá se hlavně z kostry, průhledného krytu a neprůhledného krytu. Kostra hraje hlavně podpůrnou roli, průhledný kryt se používá hlavně k osvětlení a neprůhledný kryt se používá hlavně k udržení přiměřené teploty a vlhkosti v kůlně v noci.